Certificates of Authenticity - Manuka Honey MGO 260+

    CERTIFICATE OF ANALYSIS - MGO (METHYLGLYOXAL): 
    Independently lab tested Manuka honey MGO 260+