Certificates of Authenticity - Manuka Honey MGO 1200+

  CERTIFICATE OF ANALYSIS - MGO (METHYLGLYOXAL):
  Biosota Organics Manuka Honey MGO 1200+ Certificate of Authenticity

  CERTIFICATE OF ANALYSIS - NON-GMO (NON-GENETICALLY MODIFIED):

  Biosota Organics Manuka Honey MGO 1200+ Non-GMO Certificate of Analysis

    

  CERTIFICATE OF ANALYSIS - GLYPHOSATE FREE: 

  Independently Lab Tested Manuka Honey MGO 1200+